معاینه فنی وسیستم هوشمند موتورخانه

سیستم هوشمند موتورخانه

سیستم کنترل هوشمند موتورخانه سامانه ایی است که از طریق آن تجهیزات داخل موتورخانه متناسب با نیاز حرارتی داخل ساختمان بکار گرفته میشود.تشخیص این نیاز از طریق سنسور های داخل و خارج ساختمان و با توجه به شرایط محیطی توسط سیستم هوشمندانجام میگیرد.این امر باعث میشودتا علاوه بر کاهش مصرف سوخت موتورخانه میزان استهلاک تجهیزات کاهش یافته و آسایش حرارتی داخل ساختمان در حد استاندارد تنظیم شود.

در حال حاضر جهت تنظیم دمای آب مورد نیازگرمایشی و مصرفی ساختمان در موتورخانه از ترموستات معمولی استفاده میشود،که توسط متصدی موتورخانه بر روی دمای ثابت تنظیم میگرددو بر اساس نقطه تنظیم شده نسبت به خاموش و روشن کردن مشعل اقدام میشود. از معایب اصلی این ترموستات عدم واکنش در مقابل تغییرات دمای هوای خارج ساختمان و همچنین وضعیت عملکردی در ساعات مختلف شبانه روز میباشد.

به همین خاطر در صورت افزایش یا کاهش دمای هوای محیط خارج ساختمان موتورخانه با دمای ثابت کار میکند که موجب ایجاد گرمای بیشتر یا کمتر از حد مورد نیاز ساختمان میشود که عملا بدون استفاده به هدر میرود.

همچنین در ساختمان های اداری در هنگام شب یا ساعات غیر اداری نیز موتورخانه به فعالیت خود و تولید گرمای بدون استفاده ادامه میدهد.


 سیستم هوشمند موتورخانه که دارای چند سنسور در محیط خارج و داخل ساختمان و داخل موتورخانه میباشد با اندازه گیری دمای خارج و داخل ساختمان ،دمای آب گرم مورد نیاز را به نحوی تنظیم می کندکه آب گرم مورد نیاز بر اساس شرایط موجود تامین میشود.در حقیقت با این روش ،انرژی  گرمایی متناسب با نیاز ساختمان تولید و از هدر رفت گرمای اضافی جلوگیری میشود.


به همین خاطر استفاده از سیستم هوشمند موتورخانه ضمن کاهش استهلاک تجهیزات موجب میگردد تا مصرف گاز در ساختمان های مسکونی حدود 30 درصد  و در ساختمان های غیر مسکونی حدود 45 درصد کاهش یابد.
کنترل هوشمند موتورخانه بر اساس از 3 طریق میتواند انجام گیرد:

  • سیستم کنترل آبگرم چرخشی داخل ساختمان (رادیاتور ها)بر اساس تغییرات دمای خارج  
  • سیستم هوشمند تامین آبگرم مصرفی براساس میزان مصرف و هدر رفت انرژی
  • کنترل کارکرد موتورخانه بر اساس زمان کاربری و استفاده از ساختمان
     

    

    

محل نصب سنسور ها :

  • سنسور حرارتی جهت آبگرم رفت و برگشت  دیگ
  •  سنسور حرارتی خروجی منبع آبگرم مصرفی
  •  سنسور حرارتی جهت دمای خارج و داخل ساختمان
  • سنسور نشت گاز و مونواکسید کربن

این سیستم دارای 6 ماه ضمانت تعویض و 12 ماه ضمانت تعمیر میباشد.

 

عضویت خبرنامه

: