درباره ما

هسته اولیه گروه فنی مهندسی متحد متین خاورمیانه در سال 1389 با هدف بهینه سازی مصرف حاملهای انرژی وارایه راهکارهایی جهت فرهنگ سازی اقشار جامعه نسبت به منابع انرژی جدید و استفاده حداکثری از انرژی خورشیدی جهت مصارف تامین آبگرم و روشنایی برق شکل گرفت.

در طول این مدت با واردات تجهیزات آبگرمکن خورشیدی و پنلهای فتوولتاییک و استفاده از آنها در پروژه ها توانسته عملکرد بی نظیر نسل جدید تجهیزات خورشیدی را بررسی کند. همچنین در محل کنونی شرکت سیستم های آبگرمکن و برق خورشیدی بصورت نمایشگاه و عملی نصب میباشد تا مراجعه کنندگان با این تجهیزات و چگونگی عملکرد آنها و قطعات تشکیل دهنده آنها بیشتر آشنا گردند.

این شرکت قابلیت و توانایی طراحی و اجرا ی بهینه پروژه های انرژی خورشیدی در زمینه تامین آبگرم مصرفی ،آبگرم استخر ،گرمایش فضا(گرمایش از کف) و تاسیسات موتور خانه خورشیدی غیره را داراست.

همچنین این شرکت  از سال 1387 عضو انجمن انرژی خورشیدی میباشد.

 

عضویت خبرنامه

: